Krytyczny raport FVO dotyczący transportów koni na rzeź we Francji

autor
  • 9 lat ago

thurs2W kwietniu tego roku inspektorzy Food and Veterinary Office (Biura ds. Żywności i Weterynarii, dalej: FVO) Unii Europejskiej przeprowadzili serię kontroli mających na celu ocenę implementacji prawa UE we Francji w zakresie ochrony zwierząt w trakcie transportu na rzeź na terenie UE.

Jak można się łatwo domyślić, raport ten jest krytyczny, FVO podkreśla fakt, że procedury autoryzujące firmy transportowe do wielogodzinnego transportu zwierząt na rzeź są niewłaściwe. Pojazdy do transportowania zwierząt są często zatwierdzone bez przeprowadzenia odpowiedniej kontroli. Jeśli zaś w trakcie kontroli transportu zostaną wykryte nieprawidłowości, nie są podejmowane właściwe kroki takie jak zarekwirowanie zwierząt, nałożenie kar pieniężnych lub odebranie koncesji.
Raport podkreśla także fakt, że transportowane na rzeź są także często konie „nie zdolne do transportu” (chore, ranne, ciężarne, zbyt stare…) co jest kolejnym pogwałceniem obowiązującego Rozporządzenia unijnego. Rutynowe kontrole transportów nie są także przeprowadzane prawidłowo.
Komentarz: Jest to kolejny raport unijny potwierdzający konieczność przeprowadzenia radykalnych zmian prawnych w zakresie transportu zwierząt na rzeź w Europie.
Ustępująca Komisja Barroso miała przygotować poprawki obowiązującego Rozporządzenia na przełomie 2008-09 roku. Jak widać, obowiązek ten spadnie na nową Komisję, gdzie tą kwestią zajmie się maltański Komisarz John Dalli.
Całość raportu w języku angielskim dostępna jest tutaj: http://www.ratujkonie.pl/images/pliki/raportfrance2009.pdf

Kategorie:
Aktualności