Niehumanitarny przewóz zwierząt

autor
  • 9 lat ago

swinki_medium1W dniu 17 marca inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu

Drogowego w Katowicach, na autostradzie A4 w Mysłowicach, przeprowadzili kontrolę drogową przewozu drogowego żywych zwierząt. Przewóz realizowany był z miejscowości Rzeczyce do miejscowości Czołówek. Samochodem ciężarowym o powierzchni ładunkowej 17,5 m² przewożono 56 sztuk trzody chlewnej o łącznej wadze 5700 kg. Kontrolujący inspektorzy stwierdzili przekroczenie maksymalnej dopuszczalnej gęstości załadunku zwierząt. Gęstość załadunku wynosiła ponad 325 kg/m² przy dozwolonej wartości 235 kg/m². Kierujący pojazdem nie posiadał również wymaganej licencji uprawniającej do przewozu żywych zwierząt. Względem przedsiębiorcy wykonującego przewóz zostało wszczęte postępowanie administracyjne, kierowca został ukarany mandatem karnym, natomiast o dalszym losie świń zadecydował przybyły na miejsce kontroli lekarz weterynarii. (źródło: http://gitd.gov.pl/index.php/pol/CENTRUM-PRASOWE/Wiadomosci/Niehumanitarny-przewoz-zwierzat)swinki2_medium

Kategorie:
Aktualności