O kampanii

autor
  • 9 lat ago

Więcej informacji o Fundacji Viva możesz znaleźć na viva.org.pl

Misją Fundacji Viva i współpracujących z nią wolontariuszy oraz organizacji jest:
Niesienie pomocy koniom maltretowanym, chorym oraz tym, którym grozi okrutna śmierć w rzeźni. Organizujemy wykup koni z niebezpiecznych sytuacji, pomagamy znaleźć im domy adopcyjne.
Prowadzenie powszechnych kampanii informacyjnych mających na celu zmianę sposobu postrzegania koni, a co za tym idzie zmianę powszechnej mentalności.
Prowadzenie akcji przeciwko transportom długodystansowym koni i innych zwierząt na rzeź.
Prowadzenie akcji na rzecz wypisania konia z listy zwierząt rzeźnych.
Monitoring wdrażania oraz respektowania prawa unijnego w zakresie transportów koni na rzeź oraz przestrzegania praw koni.
Współpraca z europejskimi organizacjami pozarządowymi oraz Parlamentem Europejskim w zakresie respektowania praw koni, warunków przewozu koni na rzeź na terenie UE.
Edukacja młodego pokolenia w zakresie praw zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem praw koni.


Poza kampanią Ratuj Koni Fundacja Viva prowadzi równieź inne akcje:

Kategorie:
O kampanii

Comments