Skaryszew 2009 Największy targ koni w Europie

autor
  • 8 lat ago

phoca_thumb_l_jarc_020309_0222 marca jak co roku byliśmy obecni na targu końskim w Skaryszewie. Sprawdzaliśmy w jakich warunkach odbywa się sprzedaż koni. Sprzedający nauczyli się żeby nie brać na ten targ koni chorych i świadomi obecności przedstawicieli wielu organizacji zajmujących się ochroną zwierząt obchodzą się z nimi ostrożniej niż na codzień. W niczym nie zmienia to tragedii i smutnego losu koni przeznaczonych na rzeź często poprzedzoną okrutnym długim transportem.

Stan techniczny samochodów transportujących zwierzęta na targ kontrolowała Inspekcja Transportu Drogowego (za co bardzo dziękujemy), która w większości kontrolowanych przypadków stwierdziła nieprawidłowości skutkujące odebraniem dowodów rejestracyjnych i wymierzeniem mandatów.

Targ nadal nie spełnia WIĘKSZOŚCI wymagań, które są nakładane na tego typu miejsca przez polskie prawo – w szczególności rozporządzenie „w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt”, m.in.:

– gromadzenie zwierząt na targach, wystawach pokazach lub konkursach zwierząt odbywa się w miejscach ogrodzonych, utwardzonych i wyposażonych w system odprowadzania ścieków, oznaczonych i zabezpieczonych przed dostępem zwierząt z zewnątrz.
– wyodrębnione pomieszczenia dla zwierząt agresywnych, chorych, podejrzanych o zakażenie lub wymagających indywidualnej opieki o wielkości odpowiedniej dla danego gatunku zwierząt;
– sprzęt lub urządzenia do załadunku i wyładunku zwierząt, w tym, jeżeli jest to konieczne, stałe lub
przenośne rampy o kącie nachylenia nieprzekraczającym 20°, z bokami trwale zabezpieczającymi
zwierzęta przed upadkiem i podłogą o nieśliskiej nawierzchni;
– wydzielone miejsce do przechowywania paszy dla zwierząt – w przypadku targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt trwających dłużej niż 8 godzin;
– pomieszczenia lub wiaty z zainstalowanym oświetleniem wraz z urządzeniami do bezpiecznego
badania zwierząt;
– wyładunek i załadunek zwierząt należy przeprowadzić w sposób
zabezpieczający je przed upadkiem i urazami, bez narażania na zbędny stres, ból i cierpienie.
– w miejscach, w których gromadzone są zwierzęta zapewnia się dostęp do bieżącej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

targ1targ 2targ3Przy tej akcji współpracowaliśmy ze Strażą Dla Zwierząt, komitetem Pomocy Dla Zwierząt w Tychach oraz Biurem Lobbingu Prozwierzęcego.

sdzlogo_blp_malykpdz_logo01Więcej zdjęć: http://www.jarczewski.pl/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=12&Itemid=55

Kategorie:
Aktualności