Nowości z Kampanii 8hours – Manifest Maltański

autor
 • 7 lat ago

Poniżej prezentujemy Manifest Maltański, tekst, który powstał po konferencji pro zwierzęcych organizacji międzynarodowych na Malcie po tym, jak były komisarz John Dalli wyparł się poparcia dla zakazu transportów długodystansowych zwierząt w UE (Przypominamy wpis). Niedługo po konferencji komisarz John Dalli podał się do dymisji. Oczekujemy obecnie nowego komisarza, również Maltańczka. Zrobimy wszystko, aby transporty długodystansowe stały się zakazane. Czytajcie i komentujcie. 

Manifest z Malty

Przeciwko transportom długodystansowym oraz

W obronie praw obywateli europejskich

Miliony żywych zwierząt są transportowane na długich dystansach po europejskich drogach, czasem nawet przez kilka dni, tylko po to, by być zabite po dotarciu do miejsca docelowego. Ten ogrom cierpienia można zakończyć jeśli pozwoli się na ubój zwierząt w rzeźniach znajdujących się najbliżej miejsca chowu a transportować będzie się jedynie ich mięso oraz tusze.

W dniu 15 marca 2012 roku Parlament Europejski przyjął Pisemną Deklarację 49/2011 wzywającą instytucje unijne do ustanowienia maksymalnego 8-godzinnego limitu transportów zwierząt na rzeź.

7 czerwca 2012 roku, przedstawiciele prozwierzęcych organizacji pozarządowych z całej Europy oraz członkowie Parlamentu Europejskiego przekazali 1,103,248 podpisów pod petycją ówczesnemu Komisarzowi ds. Zdrowia oraz Konsumentów, Johnowi Dalli’emu, który był odpowiedzialny za dobrostan zwierząt w UE. Petycja wzywa do 8-godzinnego limitu transportów do rzeźni. Przed kamerami, komisarz Dalli zapowiedział, że “do 2014 roku Komisja przedstawi propozycję legislacyjną, która będzie obejmować transport żywych zwierząt oraz czas transportu”. Przy tej okazji, komisarz przyznał, że “niektóre gatunki zwierząt wymagają znacznie krótszego transportu niż 8 godzin.”

 

Europejska Federacja Weterynarzy (FVE) wezwała kraje członkowskie UE do wprowadzenia poprawek dotyczących czasu transportu zwierząt, proponując, aby zwierzęta były jak najkrøcej transportowane oraz ubijane jak najbliżej miejsca chowu zaznaczając, że transport długodystansowy może stanowić ryzyko dla dobrostanu tychże zwierząt a także może stanowić ryzyko rozprzestrzenienia się chorób zakaźnych.

Federacja Stowarzyszeń Europejskich Weterynarzy Zwierząt Koniowatych (FEEVA) podkreśla, że konie powinny być zabijane jak najbliżej miejsca chowu ze względów ich dobrostanu. A tam, gdzie konieczny jest ich transport, powinien on być ograniczony do minimum, stan zwierząt powinien być priorytetem, powinno się stosować do wszystkich rozporządzeń dotyczących potrzeb tych zwierząt. FEEVA wyraża zatem swe silne poparcie dla maksymalnie 8-godzinnego limitu czasu transportu postulowanego przez Parlament Europejski poprzez Pisemną Deklarację 49/2011.

Kontrole prowadzone latami przez organizację Animals’ Angels, raporty jednostki Food and Veterinary Office (FVO) jak również odpowiedzi na pytania eurodeputowanych, niedawno przedstawione przez komisarza Dalliego, pokazują, że istniejące przepisy dotyczące transportu są nagminnie łamane, niektóre są nawet niemożliwe do wyegzekwowania oraz, że zarówno kraje członkowskie jak i Komisja Europejska ciągle nie wywiązały się z obowiązku zebrania informacji na temat, między innymi, zwierząt padłych w czasie transportów, ilości kontroli przeprowadzonych przez kraje członkowskie, kar nałożonych w przypadkach nieprawidłowości, częstych przypadkach braku systemów pojenia oraz karmienia w czasie transportów, opóźnień w przyjeżdżaniu do punktów kontrolnych, obecności weterynarza przy załadunku zwierząt, ilości nieprawidłowych pojazdów używanych do transportów długodystansowych oraz nieprawidłowości systetmów wentylacyjnych.

Naleganie komisarza Dalliego, aby skupić się na wdrożeniu istniejących przepisów nie zaostrzając ich, szczególnie tych dotyczących czasu transportów, co miało być wystarczającą gwarancją dobrego poziomu dobrostanu zwierząt nie było wiarygodne. Komisarz nigdy nie dostarczył odpowiedniego wytłumaczenia jak można było wdrażanie istniejących przepisów poprawić. Ponadto, odrzucając propozycję racjonalnie krótkiego czasu transport do rzeźni, ignorował on opinię wielu organizacji europejskich, m.in. European Food Safety Authority, the Federation of Veterinarians of Europe, the Federation of European Equine Veterinary Associations oraz World Organisation of Animal Health, które to organizacje rekomendowały aby transporty były najkrótsze jak to możliwe. Ponadto komisarz także nie wytłumaczył jak i dlaczego ogromne sumy powinny być wydawane w czasach kryzysu gospodarczego, aby bronić interesów ekonomicznych ludzi, którzy czerpią zyski z utrzymywania transportów długodystansowych.

“Holistyczne podejście do dobrostanu zwierząt” przedstawione przez Komisję powinno oznaczać coś dla wszystkich zwierząt, a puste słowa powinny być zastąpione przez konkretne działanie. Wyrażamy nadzieję, że następny komisarz radykalnie zmieni nastawienie do obecnych przepisów dotyczących transportów zwierząt oraz przeprowadzi ich reformę.

Zachowanie komisarza Dalliego było sprzeczne z jego powinnością ochrony dobrostanu zwierząt w UE oraz z literą artykułu 13 Traktatu o UE a także, generalnie, z prawami obywateli europejskich, którzy powinni być reprezentowani przez swe instytucje a nie traktowani zdatkowo.

Pod koniec konferencji pt. “Cierpienie zwierząt podczas transportów długodystansowych, zadaj pytanie komisarzowi Johnowi Dalliemu”, która miała miejsce 28 września 2012, prelegenci oraz uczestnicy, przybyli z różnych krajów UE, reprezentujący różne zawody, wystosowali niniejszy apel:

– Do Instytucji Europejskich, prosząc o zakopanie przepaści pomiędzy nimi a obywatelami UE poprzez efektywną akcję skierowaną przeciwko transportom długodystansowym żywych zwierząt, wprowadzenia poprawek do istniejących przepisów oraz ustanowienie maksymalnego czasu transport mającego na celu rzeczywistą poprawę dobrostanu zwierząt;

– Do komisarza ds. Zdrowia I ochrony konsumentów, który ma zaszczyt sprawować rolę Komisarza UE stojącego na straży dobrostanu zwierząt, aby przeprowadził reformę prawa dotyczącego dobrostanu transportowanych zwierząt oraz aby odpowiedział właściwie zarówno obywatelom UE, którzy są jego pracodawcami oraz ich reprezentantom w Parlamencie Europejskim;

–   Do maltańskich partii politycznych oraz ich wyborców aby poparli europejską kampanię przeciwko trnasportom długodystansowym postulującą jednoznacznie 8-godzinny limit transportu zwierząt oraz przyjęli ten postulat oraz aby maltańscy wyborcy w następnych wyborach wzięli pod uwagę ten aspekt.

Niniejszy dokument popierają następujące organizacje oraz osoby:

Animals’ Angels (organizacja międzynarodowa)

 

Compassion In World Farming – (organizacja międzynarodowa)

 

International Animal Rescue (IAR) – Malta

 

Worldwide Events to End Animal Cruelty (WEEAC) – Malta

 

Animal Rights Group – Malta

 

Albert Schweitzer Stiftung – Germany

 

Asociación Defensa Derechos Animal (ADDA) – Spain

 

Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) – Spain

 

Chaîne Bleue Mondiale – Belgium

 

Deutscher Tierschutzbund – Germany

 

Djurens Rätt – Sweden

 

DOSO – Denmark

 

Federación Española para el Bienestar Animal (FEBA) – Spain

 

Federatia Nationala pentru Protectia Animalelor (FNPA) – Romania

 

Intimate With Nature Society (IWNS) – Bulgaria

 

Italian Horse Protection (IHP) – Italy

 

NetAp – Network for Animal Protection – Switzerland

 

One Voice – France

 

Protection Mondiale des Animaux de Ferme (PMAF) – France

 

Robin Hood – Austria

 

Společnost pro Zvířata – Czech Republic

 

TASSO – Germany

 

Viva! – Poland

 

Viva! – UK

 

 

 

Eurodeputowani

 

Dan Jørgensen – S&D, DK
Andrea Zanoni – ALDE, IT

 

Sonia Alfano – ALDE, IT

Bas Eickhout – Greens, NL

 

Karin Kadenbach – S&D, AT

 

Jörg Leichtfried – S&D, AT

 

Evelyn Regner – S&D, AT

 

Niccoló Rinaldi – ALDE, IT

 

Oreste Rossi – EFD, IT

 

Hannes Swoboda – S&D, AT

 

Gianni Vattimo – ALDE, IT

 

Josef Weidenholzer – S&D, AT

 

 

 

 

Article Tags:
· · · ·
Kategorie:
Aktualności

Comments

 • DOBRE CHOCIAŻ TO BO NA CAŁKOWITE NIEZABIJANIE TYCH ZWIERZĄT NIEMA SZANS – NAJPIĘKNIEJSZE ZWIERZENTA ŚWIATA
  KTO BY JE ZAKOPAŁ TAK JAK LUDZI
  DLACZEGO WSZYSCY NIE MOGĄ BYĆ LUDŹMI
  TYLKO POTWORAMI, MORDERCAMI

  awid 18 listopada 2012 10:31
 • Zastanawiam się jak by czuł się dany człowiek np. człowiek który zabija te piękne stożenia. Ciekawe czy by mu się to podobało, raczej nie. Czy ludzie nie mogą się postawić w sytuacji tych zwierząt?

  Natalia 25 listopada 2012 20:45