Jak pomóc

Podspisz petycję przeciwko transportowi koni i kurcząt jednodniowych do Japonii http://ratujkonie.pl/petycja-japonia/

 

 

Działaj!

1. Podpisz naszą petycję Nie w moim imieniu i namów do jej podpisania przyjaciół i rodzinę albo podpisz wersję online petycji pod tym linkeim – Petycja online

2. Wspomóż nasze akcje finansowo poprzez przekazanie 1% podatku lub wpłatę na nasze konto: 23203000451110000002558260 Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt VIVA! ul. Kawęczyńska 16 lok. 39 03-772 Warszawa KRS 0000135274

3. Nie korzystaj z usług klubów jeździeckich, które sprzedają swoje konie na rzeź. Pamiętaj, jeździectwo to harmonia człowieka i konia. Nie bądź obojętny na cierpienia Twoich towarzyszy, nie dopuść do sprzedaży koni klubowych na rzeź!

4. Umieść na swojej stronie, blogu, profilu nasz banner: http://www.ratujkonie.pl/wp-content/uploads/2010/12/ratujkonie_pl_2001.jpghttp://www.ratujkonie.pl/wp-content/uploads/2010/12/ratujkonie_pl_300.jpg http://www.ratujkonie.pl/wp-content/uploads/2010/12/ratujkonie_pl_400.jpg http://www.ratujkonie.pl/wp-content/uploads/2010/12/ratujkonie_pl_animowany.gif

5. Napisz do Twoich posłów, europosłów oraz mediów z Twojego regionu wyrażając Twój sprzeciw wobec zabijania koni.

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą.

4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora.

5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.

8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.